تاریخچه قایق ایران

حکومت ایران سابقه‌ای طولانی‌مدت در نقض حقوق اقلیت‌های جنسی دارد. ما (همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسی‌ها، تراجنسیتی‌ها و سایر گروه‌های اقلیت جنسی) در ایران محکوم به زندان، شکنجه، آزار و حتا اعدام هستیم. بااین‌حال، نسبت به سایر گروه‌های تحت ستم، از حمایت اجتماعی بسیار کم‌تری برخورداریم. اقلیت‌های جنسی ایرانی نمی‌توانند به‌راحتی آشکارسازی کنند چراکه خانواده‌های آن‌ها بر…