بر روی قایق ایران با ما همراه باشید

برای کوییرهای ایرانی و فارسی‌زبان‌ها از هم‌اکنون ثبت‌نام امکان‌پذیر است. پایان مهلت نام‌نویسی برای حضور بر روی قایق، روز پنج‌شنبه، اول ژوئن ۲۰۱۷، برابر با ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶ درنظر گرفته شده ‌است. آیا ایرانی و یا فارسی‌زبان هستید؟ جزو همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسی‌ها و یا اقلیت‌های دیگر جنسی و جنسیتی فارسی‌زبان هستید؟ و آیا به آن‌چه…